At fortælle et barn, at en person, der betyder noget for dem, ikke forventes at overleve, kan være meget skræmmende. Det kan være ekstremt svært at støtte børn, især når du er fortvivlet, i chok eller selv sørger.

For en forælder, der er alvorligt syg, er tanken om, at deres børn vil vokse op uden dem, knusende. Eller familier står måske over for tabet af et barn og udsigten til at skulle tale med barnet og eventuelle søskende.

For at beskytte børn og dem selv vil forældre eller pårørende måske gerne undgå emnet så længe som muligt, især når det ikke er sikkert, hvad der vil ske, og hvordan familielivet vil blive påvirket. Børn følger dog voksne nøje og overhører voksnes samtaler. De er som regel klar over, at der er noget alvorligt galt, selv når voksne tror, ​​at det er lykkedes dem at holde det hemmeligt. Børn, der er alvorligt syge, ved ofte mere, end deres forældre er klar over. Selv meget små børn har en tendens til at fornemme, at der er noget galt, da de opfanger tegn på spænding og angst.

Børn fornemmer, når vigtige ting ikke bliver delt med dem, og det kan føre til angst, forvirring og en følelse af udelukkelse. Deres tryghed er baseret på at have tillid til de mennesker, der passer på dem. At undgå emnet kan gøre dem for bekymrede til at stille spørgsmål eller bange for at de har gjort noget forkert eller på en eller anden måde er skyld i, hvad der sker. De har brug for at få en direkte forsikring om, at det ikke er tilfældet.

Hvad fortæller jeg børnene og hvornår?

Giv klare, simple og præcise oplysninger, der passer til barnets alder og

forståelsesniveau.

Ikke to situationer er ens. Du kan dog begynde at give et barn mere information, når du ved, at personens sygdom eller skade betyder, at vedkommende næppe får det bedre, eller når barnet tydeligt viser, at det har brug for at vide mere, ved at stille spørgsmål eller ved at udvise fortvivlelse eller angst.

Giv informationer lidt efter lidt, og giv dem tid imellem til at bearbejde og forstå, hvad de har hørt, og stille dig spørgsmål. Giv dem kun de oplysninger, de har brug for på det tidspunkt, og tilføj flere senere.

Forklaring af sygdommen eller situationen

For små børn er det nyttigt at forklare sygdommen eller situationen med simple ord, for eksempel:

Fars sygdo hedder kræft. På grund af den fungerer hans krop ikke særlig godt. Det er ikke noget, du eller jeg kan gøre for, og man kan ikke blive smittet med kræft ligesom nogle andre sygdomme.

Peter kørte i sin bil, og så kørte den galt. Han kom slemt til skade og er på hospitalet, men han er så såret, at lægerne ikke kan få ham til at få det bedre.

Nogle børn kan spørge direkte, om personen skal dø. Det er bedst at være ærlig og støtte børn i realiteten af, hvad der kommer til at ske, i stedet for at forsøge at beskytte dem med falske forhåbninger, hvilket kan føre til, at de ikke stoler på dig senere.

Sådan fortæller du et barn, at nogen skal dø

 • Her er en tilgang, som du kan tilpasse til din egen situation, og det kan gøres i etaper i løbet af forskellige samtaler:
 • Hvis barnet allerede ved noget, kan du for det første anerkende det, han eller hun allerede ved: "Du ved, at Jonas har været syg i lang tid, og lægerne har forsøgt at få ham til at få det bedre."
 • Barnets reaktion kan hjælpe dig med at forstå, hvor meget han eller hun allerede ved. Spørg, hvad barnet har bemærket ved Jonas for nylig. Barnet siger måske noget som "han er for træt til at lege med mig". Barnet kan fortsætte med at sige mere om, hvad han eller hun tror, der sker.
 • Afhængig af det, barnet siger, kan du sige noget som: "Jonas' sygdom er blevet meget værre, og lægerne har prøvet alt, hvad de kan. Der er ikke mere, de kan gøre nu for at få ham til at få det bedre, og det betyder, at Jonas ikke kommer til at leve meget længere. Det betyder, at Jonas skal dø. Vi ved ikke, hvornår det vil være, men lægerne tror, det kan være meget snart."
 • Giv børnene mulighed for at udtrykke, hvordan de har det med det, der sker. Det er OK, og det kan være godt for dem, at du viser nogle af dine følelser: "Jeg er også ked af det og bekymret, men du kan stadig tale med mig".
 • Forsikr dem om, at der ikke er noget, de har gjort for at forårsage personens sygdom eller skade, og at de vil blive passet på.
 • Anerkend deres sorg, og støt dem følelsesmæssigt ved at sige, at du (og andre) er der for at kramme dem, tale med dem og lave ting sammen. Du kan også spørge dem, hvordan de gerne vil støtte personen.

Børns reaktioner og spørgsmål

Hvordan børn reagerer vil afhænge af deres alder, deres livserfaring, deres følelsesmæssige modenhed og deres families kultur og tro. Børn under seks år forstår måske ikke, at døden er permanent og vil tage alt, hvad der bliver sagt meget bogstaveligt. De kan stille mange spørgsmål, mens de forsøger at forstå, hvad der sker, og vil have brug for, at svarene gentages hyppigt med følsomhed og tålmodighed. Ældre børn forstår, at døden er permanent og er en uundgåelig del af livet for alle, inklusive dem selv.

Der er ofte usikkerhed om, hvornår nogen rent faktisk dør. Nogle mennesker dør meget hurtigere end forventet, og andre lever længere, end nogen troede, de ville og overlever behandling efter behandling. Små børn forstår ofte kun tingene helt konkret, og det er svært at være ude af stand til at give dem et endeligt svar. Måske har familien været nødt til at leve med usikkerhed i mange måneder eller år og kan have forberedt sig på det værste flere gange. Under sådanne omstændigheder kan det være svært at tro, at personen rent faktisk skal dø, og derfor er børn måske ikke villige til at acceptere, hvad der nu bliver sagt til dem. Det kan hjælpe at anerkende, hvordan de føler, og opmuntre dem til at stille de spørgsmål, de har.

Som voksne kan vi frygte de spørgsmål, børn kan stille. Det er måske netop de spørgsmål, vi gruer for eller ikke kan holde ud at tænke på, men det er vigtigt at forsøge at svare børn på det rigtige tidspunkt for dem og ikke udskyde dem, da muligheden for at støtte dem kan gå tabt. Besvar alle spørgsmål ærligt og enkelt, og sørg for, at de har forstået, hvad du har sagt. Hvis du ikke kender svaret, er det OK at sige "Jeg ved det ikke, men hvis jeg finder ud af det, skal jeg nok fortælle dig det".

Når et barn spørger "Hvad sker der, når folk dør?", er et simpelt svar, der kan forstås af de fleste børn: "Når nogen dør, stopper deres hjerte, og de stopper med at trække vejret, og så virker deres krop ikke længere".

Du kan også anerkende, at det er et godt spørgsmål, som kan være svært at svare på, og spørge barnet, hvad det tror. Det kan hjælpe dig med at finde ud af barnets forståelsesniveau og rette eventuelle misforståelser, der måtte være. Det kan også være en chance for at dele tanker i henhold til familiens kultur og tro.

Ligesom voksne forsøger at beskytte børn, kan børn forsøge at beskytte de voksne omkring dem ved ikke at vise deres følelser. Børn kan også hurtigt skifte mellem følelser, da de ikke er i stand til at blive ved med at vise meget svære følelser i lang tid. De er dog stadig meget ramt og har stadig brug for støtte.

Håndtering af hverdagen

Alle børn vil sandsynligvis reagere på forskellige måder. Hvordan de reagerer, vil blive påvirket af deres personlighed, alder, forståelsesniveau og arten af ​​det forhold, de har til den person, der er døende. Små børns tankegang er ofte meget selvfokuseret, og det er ikke usædvanligt, at de har praktiske betænkeligheder, såsom "Kan jeg stadig komme til fodboldtræning?" eller "Hvem skal så have hans cykel?"

Måder at støtte børn på omfatter:

 • Samvær som en hel familie, også den døende, hvis det er muligt, hvis dette afspejler deres behov og ønsker.
 • Tid og plads, hvor børn kan tænke og stille dig spørgsmål.
 • Velkendte rutiner, som hjælper børnene med at føle sig trygge og trøstede i en tid med omvæltninger. Det vil hjælpe
 • dem, hvis du kan være ærlig og klar omkring, hvilke rutiner der vil fortsætte, og hvad der måske ikke er muligt i en periode. Ældre børn og teenagere vil sandsynligvis gerne have mere detaljerede oplysninger, efterhånden som deres måde at tænke på og følelsesmæssige forståelse udvikler sig. De kan stille søgende spørgsmål om virkningen af ​​det, der sker i familien, og hvad der kan ske i fremtiden.
 • At holde kontakten til skolen – at fortælle dit barns lærere, hvad der sker derhjemme – kan hjælpe dem med at støtte dit barn på en passende måde, mens de er i skole, hvor de tilbringer en betydelig del af deres dagligdag.
 • Husk på barnets (og dit) fysiske helbred, såsom at spise og sove så godt som muligt i denne svære tid, og fortsætte behandlingen for eventuelle sygdomme.
 • At fortsætte normale niveauer af disciplin kan hjælpe et barn til at føle sig tryg inden for dets kendte grænser. Børns følelser viser sig ofte gennem deres adfærd og deres leg. De kan være mere frække eller forstyrrende end normalt med vredesudbrud, eller de kan blive mere stille eller mere hjælpsomme end normalt. Det er normale reaktioner på en begivenhed i deres liv, der føles alt andet end "normal".
 • Læg mærke til usædvanlig adfærd – børn, der er angste, kan vise adfærdsændringer, herunder ikke at ville forlade deres forældre, ikke at kunne sove eller at opføre sig, som om de var yngre. En sådan adfærd falder ofte til ro med tryghed og støtte. Hvis det fortsætter over en længere periode og påvirker, hvordan barnet fungerer i dagligdagen, kan det være nyttigt at søge yderligere støtte.

Hold børnene involveret

Børn kan tilbyde meget støtte til familie eller venner, der er alvorligt syge, ved at lege normalt med dem, eller ved blot at holde dem med selskab. Nogle mennesker, der er meget syge, herunder børn, kan have stor gavn af "normalitet" hos dem omkring sig. Børn føler sig mere involverede, og deres selvværd styrkes ved at kunne hjælpe med omsorg, selv på små måder, såsom at rette på personens puder eller skrive et kort.

Hvor det er muligt, så spørg børnene, hvad de gerne vil gøre for at støtte andre, og giv dem den information, de måske har brug for til at træffe det valg. At være med til at træffe beslutninger kan give børn en vis kontrol i en verden, hvor så meget føles ude af kontrol.

Det er meget vigtigt at have tid til bare at være sammen og blive ved med at kommunikere, selvom det er for svært at tale om situationen eller fremtiden.

Støtte til dig som forælder, pårørende eller professionel

Det mod, det kræver at tale med et barn om alvorlig sygdom eller død, kan ikke undervurderes. Det er en enormt svær tid for hele familien og for dem, der støtter dem. At opfylde børns behov sammen med dine egne følelsesmæssige eller praktiske behov kan til tider virke umuligt. Brug den støtte, der er tilgængelig for dig, og forvent ikke for meget af dig selv.


Vi er i stand til at tilbyde tolkeservice til den støtte, vi tilbyder via telefon, video og fysiske møder. Ring til vores britiske hjælpelinje på 0800 02 888 40 for at få mere at vide