Det kan vara mycket skrämmande att berätta för ett barn att en person som är viktig för dem inte förväntas överleva. Att stödja barn i detta kan vara extremt svårt, särskilt när du är upprörd, i chock eller själv sörjer.

Det är en förödande tanke för en förälder som är allvarligt sjuk att deras barn kommer att växa upp utan dem. Familjer kan också stå inför förlusten av ett barn och utsikten att behöva prata med barnet och eventuella syskon.

För att skydda barn och sig själva kan föräldrar eller vårdnadshavare vilja undvika ämnet så länge som möjligt, särskilt när det är osäkert vad som kommer att hända, och hur familjelivet kommer att påverkas. Men barn observerar vuxna noga och lyssnar noga på vuxnas samtal. De är vanligtvis medvetna om att det är något allvarligt fel även när vuxna tror att de har lyckats dölja tecknen. Barn som är allvarligt sjuka vet ofta mer än de vuxna omkring dem inser. Även mycket små barn brukar känna att något är fel när de märker av tecken på spänning och ångest.

Barn känner av när viktiga saker inte delas med dem och detta kan leda till ångest, förvirring och en känsla av utestängning. Deras trygghet bygger på att de litar på dem som bryr sig om dem. Att undvika ämnet kan göra dem alltför oroliga för att ställa frågor då de kan vara rädda för att ha gjort något fel eller att de på något sätt kan klandras för det som händer. De behöver en direkt försäkran om att så inte är fallet.

Vad ska jag säga till barnen och när?

Ge tydlig, enkel och korrekt information som är anpassad till barnets ålder och förståelse.

Alla situationer är olika. Du kan dock börja ge ett barn mer information när du vet att personens sjukdom eller skada innebär att det är osannolikt att de blir bättre, eller när barnet tydligt visar att de behöver veta mer genom att ställa frågor eller genom att visa sin ångest eller oro.

Ge information bitvis så att de kan bearbeta och förstå vad de har hört och ställa frågor till dig. Ge dem bara den information de behöver just då och lägg till mer vid ett senare tillfälle.

Förklaring av sjukdomen eller situationen

För små barn är det bra att förklara sjukdomen eller situationen i grundläggande termer, till exempel:

"Pappas sjukd kallas cancer. På grund av den kan hans kropp inte fungera särskilt bra. Du har inte gjort något för att få det här att hända, och man kan inte få cancer som vissa andra sjukdomar."

"Eddie körde sin bil och den krockade. Han blev svårt skadad och ligger på sjukhuset, men han är så skadad att läkarna inte kan göra honom friskare."

Vissa barn kan fråga direkt om personen kommer att dö. Det är bäst att vara ärlig och stödja barn genom att vara öppen med vad som kommer att hända snarare än att försöka skydda dem med falska förhoppningar vilket kan leda till att de inte litar på dig senare.

Att berätta för ett barn att någon kommer att dö

Följande är ett tillvägagångssätt som du kan anpassa och detta kan göras i etapper och under flera olika samtal:

 • Om barnet redan vet något kan du först bekräfta vad de redan vet: "Du vet att Joe har varit sjuk under en lång tid och läkarna har försökt att göra honom friskare."
 • Deras svar kan hjälpa dig att förstå hur mycket de redan vet. Fråga vad de har märkt om Joe nyligen. De kanske säger något i stil med "han är för trött för att leka med mig." De kanske fortsätter att prata mer om vad de tror det är som händer.
 • Genom att låta sig ledas av vad de säger kan man säga något i stil med: "Joes sjukdom har blivit mycket värre och läkarna har försökt allt de kan. Det finns inget mer de kan göra nu för att göra honom friskare, och det betyder att Joe inte kommer att leva länge till. Det betyder att Joe kommer att dö. Vi vet inte när det kommer att hända men läkarna tror att det kan bli mycket snart."
 • Låt barnen uttrycka hur de känner inför det som händer. Det är okej och kan vara till hjälp för dem om du själv visar några av dina känslor: "Jag är också ledsen och orolig, men du kan fortfarande prata med mig".
 • Försäkra dem om att det inte finns något de gjorde för att orsaka personens sjukdom eller skada, och att de kommer att tas om hand.
 • Bekräfta deras sorg och ge dem känslomässigt stöd genom att säga att ni (och andra) finns där om de vill ha en kram, prata eller göra något ihop. Du kan också fråga dem hur de vill stödja personen.

Barnens reaktioner och frågor

Hur barn reagerar beror på deras ålder, deras livserfarenhet, deras emotionella mognad och deras familjs kultur och övertygelse. Barn under sex år kanske inte förstår dödens beständighet och kommer att ta allt som sägs på ett mycket bokstavligt sätt. De kan ställa massor av frågor när de försöker förstå vad som händer, och kommer att behöva att svar upprepas ofta med känslighet och tålamod. Äldre barn förstår att döden är permanent och en oundviklig del av livet för alla, inklusive dem själva. 

Det är ofta osäkert när någon faktiskt kommer att dö. Vissa människor dör mycket tidigare än väntat och andra lever längre än vad någon trodde, och överlever behandling efter behandling. Små barn förstår ofta bara saker i mycket konkreta termer och att inte kunna ge dem ett definitivt svar är svårt. Familjen kan ha levt med osäkerhet i många månader eller år och kan ha förberett sig på det värsta flera gånger. Under sådana omständigheter kan det vara svårt att tro att personen faktiskt kommer att dö, och därför kanske inte barnen är villiga att acceptera det som nu sägs till dem. Det kan hjälpa till att bekräfta hur de känner och uppmuntra eventuella frågor de har. 

Som vuxna kan vi vara rädda för de frågor som barn kan ställa. Det kan vara just de frågor som vi fruktar eller inte kan stå ut med att tänka på, men det är viktigt att försöka svara barn vid en tidpunkt som är rätt för dem och inte avvisa dem, eftersom möjligheten att stödja dem då kan gå förlorade. Svara ärligt och enkelt på alla frågor och kontrollera att de har förstått vad du har sagt. Om du inte vet svaret är det okej att säga ”Jag vet inte, men om jag får reda på det berättar jag det för dig”.

När ett barn frågar "Vad händer när människor dör?" är detta ett enkelt svar som kan förstås av de flesta barn: "När någon dör stannar deras hjärta och de slutar andas, och deras kropp fungerar inte längre".

Du kan också medge att det är en bra fråga som kan vara svår att besvara, och fråga barnet vad de tror. Detta kan hjälpa dig att ta reda på barnets nivå av förståelse och korrigera eventuella missuppfattningar de kan ha. Det kan också vara en chans att dela tankar utifrån familjens kultur och övertygelse.

Precis som vuxna försöker skydda barn kan barn försöka skydda de vuxna omkring sig genom att inte visa sina känslor. Dessutom kan barn snabbt komma in och ut ur sina känslor eftersom de inte kan befinna sig i mycket svåra känslor under lång tid. De är dock fortfarande mycket påverkade och behöver fortfarande stöd.

Att hantera vardagen

Varje barn reagerar sannolikt på olika sätt. Hur de reagerar beror på deras personlighet, ålder, förståelsenivå och vilken typ av relation de har med den person som är döende. Små barns tänkande är ofta mycket självfokuserat och det är inte ovanligt att de har praktiska bekymmer, till exempel "Kan jag fortfarande gå på fotbollsträning?" eller "Vem ska få hans cykel?".

Olika sätt att stödja barn på innefattar:

 • Tid tillsammans med hela familjen, inklusive den person som är döende om möjligt, om detta återspeglar deras behov och önskemål.
 • Tid och utrymme för barn att tänka och ställa frågor.
 • Bekanta rutiner som hjälper barn att känna sig trygga och tröstade i en tid av omvälvning. Det kommer att hjälpa dem om du kan vara ärlig och tydlig med vilka rutiner som kommer att finnas kvar och vad som kanske inte är möjligt under en viss tid. Äldre barn och tonåringar kommer sannolikt vilja ha mer detaljerad information allteftersom deras tänkande och känslomässiga förståelse utvecklas. De kan ställa sökande frågor om konsekvenserna av vad som händer i familjen och om vad som kan hända i framtiden.
 • Att hålla kontakt med skolan - att berätta för ditt barns lärare vad som händer hemma kan hjälpa dem att stödja ditt barn på lämpligt sätt medan de är i skolan, där de tillbringar en betydande del av sitt dagliga liv.
 • Att tänka på barnets (och din) fysiska hälsa, såsom att äta och sova så bra som möjligt under denna svåra tid, och fortsätta med sin behandling för eventuella medicinska tillstånd.
 • Att fortsätta med normal disciplin kan hjälpa ett barn att känna sig tryggt inom kända ramar. Barns känslor visas ofta genom deras beteende och deras lek. De kan bli mer olydiga eller störande än vanligt i form av arga utbrott, eller också kan de bli tystare eller mer hjälpsamma än vanligt. Dessa är normala reaktioner på en händelse i deras liv som känns som allt annat än "normal".
 • Notera ovanligt beteende - barn som är oroliga kan visa beteendeförändringar, inklusive att inte vilja lämna sina föräldrars sida, inte kunna sova, eller bete sig som om de vore yngre. Sådant beteende lugnar sig ofta om uppmuntran och stöd ges. Om det fortsätter under en längre tid och påverkar hur de fungerar i det dagliga livet kan det vara bra att söka ytterligare stöd.

Att hålla barnen involverade

Barn kan erbjuda mycket stöd till familj eller vänner som är allvarligt sjuka genom att leka som vanligt med dem, eller helt enkelt genom att hålla dem sällskap. Vissa människor som är mycket sjuka och även barn får ut enormt mycket om personer omkring dem beter sig "normalt". Barn känner sig mer delaktiga och deras självkänsla stärks om de kan hjälpa till med omsorgen även på små sätt som att justera personens kuddar eller göra ett kort åt dem.

Om möjligt, fråga barnen vad de vill göra för att stödja andra och ge dem den information de kan behöva för att göra detta val. Att vara med och fatta beslut kan ge barnen en viss kontroll i en värld där så mycket känns utom kontroll.

Det är mycket viktigt att ta sig tid att bara vara tillsammans och fortsätta kommunicera, även om det är för svårt att tala om situationen eller framtiden.

Stöd för dig som förälder, vårdnadshavare eller yrkesverksam

Det mod som krävs för att tala med ett barn om allvarlig sjukdom eller dödsfall kan inte underskattas. Denna tid är oerhört svår för hela familjen och för dem som stödjer barnen. Det kan ibland verka omöjligt att tillgodose barnens behov utöver dina egna känslomässiga eller praktiska behov. Använd det stöd som finns tillgängligt för dig och ha inte för stora krav pådig själv.


Vi kan erbjuda tolk för det stöd vi erbjuder via telefon, video samt i person. För att få veta mer kan du ringa vår brittiska hjälplinje på 0800 02 888 40