En av de vanligaste frågorna som ställs av vuxna som tar hand om sörjande barn och ungdomar är ”Hur kan jag hjälpa till och vad kan jag göra?”

Varje barn är unikt och kommer att klara av bortgången avnågon som stod dem nära på sitt eget sätt. Det finns ingen magisk formel, men vi hoppas att detta informationsblad kommer att hjälpa dig att bättre förstå vad det är som sörjande barn behöver. Det är skrivet med input från barn och unga som vi arbetar med och utifrån deras egna erfarenheter.

Hur kan jag hjälpa till och vad kan jag göra?

Sorg är utmattande för alla, barn som vuxna, men kan mildras om alla kan göra det tillsammans och hitta

sin egen väg igenom sorgen så gott det går. Du kan göra

enormt mycket genom att fortsätta i den utsträckning det går med de vanliga rutinerna i hem, skola, tid med vänner, etc. Försök samtidigt att stötta varandra när sorgen känns fullkomligt överväldigande.

Under dagarna precis efter ett dödsfall behöver barn i alla åldrar extra omsorg och uppmärksamhet från vuxna i deras närhet. Plötslig död innebär att det kanske inte finns någon möjlighet att ta farväl och barn kan känna sig väldigt arga på sina föräldrar eller syskon som har dött och lämnat dem. De kanske ångrar något de sa eller önskar att de hade sagt. Föräldrar och vårdnadshavare behöver förvissa dem om fatt de fortfarande är älskade, att de kommer att fortsätta att bli omhändertagna och att de kommer att vara involverade i alla beslut som påverkar dem.

Vad som annars behövs under de påföljande dagarna och veckorna beror på hur barnet reagerar, deras individuella personlighet och omständigheterna kring dödsfallet. Det är helt normalt att vara helt utom sig och osäker på vad man ska göra härnäst. Det kan hjälpa att komma ihåg att sorg är ett normalt svar på död och ingen känner ditt barn bättre än dig. Med kärlek från sin familj och stöd från vänner och skola behöver de flesta barn inte professionell hjälp, men om du är osäker på detta är det bra om du söker rådgivning.

Hur sanningsenlig ska jag vara?

Vuxna vill naturligtvis skydda barnen, men de har en mycket större förmåga att hantera livets hårda verkligheter än vi inser, så länge de får reda på det på ett lämpligt sätt.  Även en mycket sorglig sanning är bättre än osäkerhet och förvirring. Det som ett barn inte vet brukar de fantisera ihop och deras fantasier kan vara mycket plågsamma för dem och svåra att hantera.

Ett barn sa: "Det hjälper att veta varför alla i familjen är ledsna och oroliga, för när du inte vet vad som händer kan du inte låta bli att tro att det är ditt fel."

Barn och ungdomar behöver information med ord som passar deras ålder och förståelse. Utan information kan de inte ens börja förstå vad som har hänt. Barn märker av atmosfären och kommer att vara medvetna om att det finns något som alla andra känner till förutom de själva Detta kan skapa en känsla av utanförskap och isolering från resten av familjen.

När det inte finns några hemligheter har en familj chansen att komma varandra närmare. Barnen kan lita på de vuxna omkring sig och är mer benägna att uttrycka sina känslor mer fritt, att prata om eventuella farhågor, och kunna få trygghet och tröst.

Ordet "död" känns väldigt hårt, ska jag använda det?

Fraser som "somnat" eller "gått bort" eller ord som "förlorat" kan kännas skonsammare, men är vilseledande och kan leda till förvirring och komplikationer. Vuxna uppmuntrar till exempel ofta barn att hitta saker som de har förlorat och barnen kan då fortsätta att leta efter personen som har dött. På samma sätt kan användningen av termen ”somnat” leda till att de förknippar somna med att dö, vilket kan leda till oro vid sänggåendet.

Att säga att personen "försvann" kan få barnet att känna sig övergivet eller tro att han eller hon gjorde något fel och inte längre är älskad. Vårt informationsblad "Att förklara för små barn att någon har dött" ger dig ord du kan använda för att förklara begreppet död för ditt barn.

Använd enkla ord som passar barnets ålder och förståelse. Det är mycket mer lämpligt för barn när vuxna använder ord som ”död” och ”dött” och inte förskönande ord.

De ställer frågor hela tiden, hur ska jag svara på dem?

Frågor måste besvaras ärligt och på ett enkelt språk som är lämpligt för barnets ålder och förståelse. Detta kan verka hårt, men sörjande barn berättar för oss att de vill att vuxna ska prata med dem på ett tydligt och otvetydigt sätt. Det är bra att försäkra ett barn om att det är okej att ställa frågor och prata om vad som har hänt.

Barn är mycket bokstavliga och kan ha en annan förståelse än vuxna för ord som ”hjärtinfarkt”. Det är lätt att anta att de vet vad vi pratar om. Kontrollera deras förståelse genom att fråga dem vad de tror att en hjärtattack är.

Små barn kan behöva upprepade förklaringar och svar. Detta kan vara mycket tärande och svårt att hantera, men det är ett barns sätt att lägga alla pusselbitar. Frågor från ett barn handlar ibland inte om att få mer information, utan är mer ett sätt att kontrollera att det som hänt är sant och inte bara en mardröm.

Kommer de att behöva någon ledighet från skolan och i så fall hur mycket?

När deras värld har fallit samman kan skolans välbekanta rutin kännas trygg och säker och vara en hjälpsam påminnelse för ett barn om att inte allt har förändrats. Som tidigare nämnts vill sörjande barn och ungdomar ha en känsla av normalitet. Skolan kan erbjuda detta. Skolan erbjuder också en chans att få lite ledigt från sörjandet.

De flesta av de sörjande barn vi har pratat med vill komma tillbaka till skolan efter en eller högst några dagar. Vissa barn behöver några dagar längre att vara hemma, men ju längre de är borta, desto svårare är det att återvända. Att återvända till skolan efter någon viktig persons död bör hanteras varsamt och barnet bör tillfrågas hur de vill att detta ska hanteras. Det är alltid en bra idé att informera skolan om vad som hänt och hålla kontakten med personalen.

Hur kan jag hjälpa mitt barn att uttrycka sina känslor?

Barn i alla åldrar gillar inte att känna sig pressade till att uttrycka kraftfulla känslor; det kan kännas för smärtsamt eller helt enkelt inte vara rätt tidpunkt. Att prata är bara ett sätt att göra detta och många unga människor tycker inte att det är lätt att göra. Det finns alternativ. En gemensam aktivitet som att ta en promenad med hunden eller spela ett spel tar bort pressen och kan därför vara då ett barn kommer att börja dela sina tankar och känslor. Att påbörja en minnesask tillsammans är en annan idé som kan främja kommunikation. Att ta sig genom en aktivitet eller arbetsbok tillsammans kan vara ett annat bra sätt att försiktigt öppna dörren i ämnet. Förslag på arbetsböcker som ska användas ges i slutet av detta informationsblad.

Jag tycker synd om min son men han är olydig, ska jag disciplinera honom?

Barn kan i hög grad känna sig utom kontroll och rädda när de upplever någon viktig persons död och de kan reagera med utmanande beteende. Vanliga dagliga strukturer och rutiner kommer att kännas tröstande för ett barn, oavsett ålder, men särskilt för små barn. Försök att ändra dessa rutiner så lite som möjligt, även om detta kan kännas mycket svårt att göra när du är känslomässigt och fysiskt utmattad. Försök att fortsätta med normala beteenden och rutiner, men "normalitet med medkänsla" är en bra tumregel. Ilska utgör en stor del av sorgeprocessen och barn i alla åldrar kommer att uttrycka det på olika sätt.

Det var bara ren och skär ilska, att förklara. Den var inte riktad mot någon eller något, det var bara byggdes upp inuti mig.

Att få fram budskapet att det är förståeligt att barnenär arga är vad de behöver höra. Men de måste också veta att det inte är acceptabelt att skada sig själva eller någon annan. Säkra sätt att släppa ut ilskan kan vara att slå på kuddar, intensiv fysisk träning, en mycket kladdig målningsstund med bara händerna, att gå ut och skrika väldigt högt och att kasta våta svampar mot en tegelvägg. Allt detta kan hjälpa.

Hur länge kommer de att sörja?

Barn och unga kommer att fortsätta sörja livet ut. Men med stöd från vuxna omkring dem kommer de att lära sig att anpassa sig till livet som det blivit istället för hur det varit, men förlusten kommer alltid att vara deras följeslagare.

Sarah, 17 år:

Jag kände ingenting under de första 3 månaderna. Under de kommande 6 till 8 månaderna kunde jag inte riktigt få grepp om mig själv eller mina känslor. Därefter tog det en lång tid och mycket tårar men jag lyckades till slut lugna ner mig. Sedan dess har det varit en lång uppförsbacke.

Barn och tonåringar kan när de blir äldre behöva se över detaljerna kring bortgången av en viktig person i deras liv.  Känslorna de hade som unga kommer att vara annorlunda de kommande åren allteftersom deras förståelse mognar och betydelsen av död förändras när de tar sig igenom livet. Detta är inte olöst sorg utan en upplevelse av olika känslor som kommer senare i livet och som ofta är kopplat till stora livshändelser, till exempel att börja gymnasiet eller andra övergångar i livet.

Är det okej för mina barn att se mig upprörd?

Dina barn behöver dig som någon att se upp till, men inte en hjälte. Dela dina känslor med ditt barn; barn lär sig att sörja från de vuxna omkring dem. Om föräldrar är öppna och uttrycksfulla kommer deras barn sannolikt också att vara det. Å andra sidan kommer de att lära sig att stänga ner och stoppa undan sina känslor om de vuxna är frånvarande och alltid försöker hålla sina känslor under kontroll.

Du har din egen sorg att hantera, som ibland förståeligt nog kommer att vara överväldigande. Det är svårt för barn att dela sina känslor med en vuxen som gång på gång överväldigas av sorg eller depression. Om du kan är det bra att dela lasten och få stöd från vänner och andra familjemedlemmar genom att be dem att ta hand om barnen i några timmar. Det kommer att ge dig utrymme till att uttrycka rå sorg utan att behöva passa barnen, vilket resulterar i att du känner dig starkare när du har dem hos dig.

Ibland kan det hjälpa för barnet att prata med någon som inte är känslomässigt involverad

Det kan vara en familjevän eller annan vuxen som är beredd att ge sin tid till att helt enkelt lyssna utan att döma. Lärare kan spela en viktig roll också, särskilt i en grundskola, eftersom de ser barnet dagligen och kan hålla utkik efter tecken på lidande eller förändringar i barnets beteende.

Håll kontakt med ditt barns skola och be dem se till, utan att gå in på detaljer, att all personal är medveten om vad som har hänt. Barn är mycket beskyddande mot vuxna de bryr sig om och kan välja att prata med någon annan för att undvika att orsaka ytterligare påfrestning. Tonåringarna vi har pratat med berättar att de tycker det är kan vara bra

att dela erfarenheter med folk i deras egen ålder över internet. Förslag på trygga webbplatser för sorgbearbetning ges i slutet av detta informationsblad.

Familjens husdjur kan få en ny betydelse. En ung pojke berättade att hans hund var en källa till tröst eftersom den kändes varm och mjuk att gosa med. Den lät honom prata så mycket han ville utan att avbryta honom, dömde honom inte och gav honom ovillkorlig kärlek och tillgivenhet.

Hjälper det dem att träffa en sorgrådgivare?

Särskilt under den första tiden efter ett dödsfall är rådgivning eller terapi vanligtvis inte vad barn i alla åldrar vill ha eller behöver om inte döden har ägt rum under mycket traumatiska omständigheter. De sörjande barnen vi arbetar med berättar för oss att de i början behöver få vara med vuxna som de redan känner och litar på snarare än en främling som de måste spendera tid på att bygga upp en relation med. Men med tiden kommer behoven att förändras och en del barn tycker att det hjälper att prata med en sorgrådgivare, men inte andra. Anthony sa, 'Jag tycker att sorgrådgivare är hjälpsamma eftersom de inte nödvändigtvis ställer frågor till en - de säger bara "berätta för mig hur du mår". Men Emily, 17 år, sa till oss: "Det finns inte en chans att jag skulle gå till skolkuratorn." Att träffa en sorgrådgivare hjälper inte ett barn som ännu inte är redo för denna typ av stöd.

Att ta hand om dig själv är viktigt

Det första steget i att stötta ett sörjande barn eller ung person är att ge stöd till sig själv.  Det är inte ett tecken på svaghet eller brist på ork om man söker hjälp från andra. Förvänta dig inte för mycket av dig själv - att hantera livet och sin egen sorg samtidigt som man försöker stötta ett barn eller en ungdom är utmattande.


Vi kan erbjuda tolk för det stöd vi erbjuder via telefon, video samt i person. För att få veta mer kan du ringa vår brittiska hjälplinje på 0800 02 888 40