Spädbarn och småbarn

Spädbarn och småbarn förstår inte begreppet död. Spädbarn kan dock långt innan de kan prata känna och reagera på förändringar i sin omgivning som orsakas av frånvaron av en betydande person som dagligen såg till deras behov av vård och omsorg. De kommer också att påverkas av det känslomässiga tillbakadragande som kan äga rum hos en sörjande förälder eller vårdnadshavare.

Spädbarn kan upp till 6 månaders ålder uppleva en känsla av övergivenhet och otrygghet när en vårdnadshavare dör vilket kan resultera i mer gråt och avbruten sömn och amning. Vid omkring 8 månaders ålder börjar spädbarn och småbarn att utveckla en "mental bild" av den person som har dött och upplever en känsla av att "sakna dem". Spädbarn och småbarn i denna ålder kan gråta mer eller bli mer inåtvända; de kan tappa intresset för leksaker eller mat, och när de utvecklat motorik och språkfärdigheter kan de ropa efter eller leta efter den person som har dött. Du kan hjälpa genom att ge massor av trygghet och genom att hålla dig till normala rutiner så gott det går.

Förskolebarn

Små barn intresserar sig för idén om död hos djur. De kan börja använda ordet "död" och få en medvetenhet om att detta är annorlunda än att vara vid liv. Barn i denna ålder förstår inte abstrakta begrepp som "för alltid" och förstår inte att döden är permanent. Deras begränsade förståelse kan leda till en uppenbar brist på reaktion när de får höra talas om ett dödsfall, och de kan ställa många frågor om var personen som har dött befinner sig och när den personen kommer tillbaka. Barn i denna ålder förväntar sig att personen kommer återvända.

Små barn brukar tolka det de får höra på ett mycket bokstavligt och konkret sätt. Det är därför viktigt att undvika att förklara dödsfallet som ”förlust", ”borta” eller ”insomning”, något som kan orsaka missförstånd och förvirring.

Ge ärliga svar på deras frågor, men känn inte att du måste berätta allt i detalj eller allt på en gång. Man kan bygga vidare på information över tid. 

Förskolebarn kan uppleva störd sömn, aptitförändringar, minskat intresse för lek och kan bli mer oroliga av separation även när de lämnas med välbekanta vuxna. Det kan förekomma en regression i färdigheter som språk- eller toaletträning.

Barn i skolåldern

Mellan 5 och 7 års ålder börjar barnen gradvis att utveckla en förståelse för att döden är bestående och oåterkallelig och att den person som har dött inte kommer att återvända. Barn som varit sörjande när de var yngre kommer att bli tvungna att återigen bearbeta det som har hänt när de kommer till insikt om att döden är slutgiltig.

Barnens fantasi och "magiska tänkande" i denna ålder kan innebära att vissa barn kan tro att deras tankar eller handlingar orsakade döden, och de kan känna sig skyldiga. Att inte få tillräcklig information på ett åldersanpassat språk kan leda till att de hittar på saker och fyller i kunskapsluckorna. Barnen blir alltmer medvetna om att döden är en oundviklig del av livet som drabbar alla levande varelser. Som ett resultat kan de bli oroliga för sin egen, och andras, hälsa och säkerhet.

Barn i denna ålder behöver få ärliga svar på sina frågor som kan byggas vidare på över tid samt möjlighet att uttrycka sina känslor. De kan behöva försäkras om att vad de sa eller tänkte inte var det som orsakade döden.

Tonåringar

Tonåren är en tid av stora förändringar och sorg påverkar utvecklingen som krävs för att växa från beroende till självständighet. Ungdomar övergår från familjeband till ökad samvaro med kamrater. Det kan därför vara svårt för tonåringar att be om stöd när de försöker visa självständighet. Ungdomar tycker inte om att känna sig annorlunda än sina jämnåriga, och att vara en sörjande ung person kan vara extremt isolerande. Stöd från kamrater med liknande erfarenheter kan påverka mycket.

Tonåringar har en mognare förståelse för begreppet död men har ofta sina egna övertygelser och starka åsikter. De kan utmana uppfattningar och förklaringar som erbjuds av andra.

Vissa unga människor kan reagera på död genom att bli mer tillbakadragna. Vissa kan "agera ut" sitt lidande medan andra tar itu med insikten om sin egen dödlighet genom risktagande beteende. Andra kan ta på sig vuxet ansvar och bli "vårdnadshavare" för de i omgivningen. Att hålla sig till de vanliga gränserna för acceptabelt beteende kan vara lugnande för sörjande ungdomar.

Unga människor som har sörjt när de var yngre kan behöva bearbeta sin sorg på nytt när de tänker på och planerar sin framtid och när de till fullo förstår konsekvenserna av ett liv utan personen som dött.


Vi kan erbjuda tolk för det stöd vi erbjuder via telefon, video samt i person. För att få veta mer kan du ringa vår brittiska hjälplinje på 0800 02 888 40