Sättet på vilket två personer i en relation hanterar sorg kan ibland skilja sig åt och detta kan sätta ytterligare press på en relation när ett par drabbas av gemensam sorg. Genom att förstå dessa skillnader kan du börja uppnå balans tillsammans med din partner och inom dig själv.

Sorg är ensamt. Även när andra människor sörjer samma person är varje person i slutändan ensam. Om du är i ett parförhållande, kan du plötsligt ha svårt att kommunicera med din partner, att uttrycka dina känslor och att förstå varandras beteende.

Varje person påverkas av sorg på olika sätt, beroende på vilken relation de hade med den person som dog, deras egen personlighet, kultur och uppfostran. Alla är vi individuella, men forskning tyder på att det finns vissa skillnader i hur män och kvinnor sannolikt kommer att reagera.

En kvinnas sorg

En mors respons på ett barns död är sannolikt annorlunda än en fars respons. Kvinnor brukar vara förlustorienterade och är mycket inbegripna i sina känslor. De vill fokusera på sin förlust genom att minnas; de vill titta på fotografier och prata om sitt barn. De har ett behov av att uttrycka och dela sina känslor, att gråta och att vara ledsna.

Sörjande mor:

Min partner kan inte prata om vårt barn eller titta på foton. Jag vill och behöver. 

En mans sorg

Män vill däremot ofta återgå till normaliteten så snart som möjligt. De brukar vilja blicka mot framtiden, planera och gå vidare. Traditionellt sett uppmuntrar inte föräldrar i det västerländska samhället pojkar till att uttrycka känslor; män förtrycker dem instinktivt, försöker vara starka och fortsätta som om ingenting har hänt. En sådan respons kan misstolkas som känslolöst mot både ens partner och den person som har avlidit.

Sörjande farx:

Vi reagerade så annorlunda att Jag trodde att jag hade förlorat henne också.

Att förstå skillnader

Vissa människor tenderar att fokusera på smärtan vid deras förlust och är mycket bekymrade över sina känslor medan andra kan hantera dem genom att vilja återgå till normalitet så snart som möjligt. Med tanke på hur olika dessa reaktioner kan vara finns det risk för verkliga missförstånd och vardera partnern behöver ofta hjälp med att förstå saker ur den andras perspektiv. Det kan hjälpa att komma ihåg att ni båda sörjer men uttrycker det på olika sätt.

De som är förlustfokuserade behöver hjälp att börja blicka mot framtiden - att gå vidare från smärtans mest intensiva del. Däremot behöver de som är uppiggande hjälp så att de kan bemöta och utforska sina smärtsamma känslor.

Dessa olika reaktioner speglar hur vi sörjer som individer. Vi pendlar mellan att fokusera på personen som har dött, vårt behov av att uttrycka våra känslor och vår sorg, och vår önskan att hitta andrum från sörjandet och att gå vidare i livet. Barn växlar naturligt mellan dessa två och rör sig in och ut ur sina känslor med mycket större flyt och snabbhet än vuxna.

Kommunikation är nyckeln

Det råder mycket litet tvivel om att nyckeln till en relation som lyckas överleva en sådan förlust är att fortsätta prata. Detta gäller oavsett om bara en av er sörjer, eller båda två. Det hjälper att inte utvärdera eller bedöma vad den andra personen säger eller gör, utan istället försöka se saker genom deras ögon. Genom att förstå och bli förstådd kan du öka djupet i din relation. Avsätt tid för att prata med varandra då ni inte kommer att störas. Man behöver inte mycket tid, men ta er regelbundet tid då ni kan lyssna på varandra.

Sorgstöd eller rådgivning kan erbjuda tid till par tillsammans med någon vars jobb det är att lyssna och som har utbildning och erfarenhet av att börja hjälpa er att tala ut med varandra.

Vara fysisk

Vissa par söker tröst i att komma nära varandra fysiskt, antingen genom ett aktivt samliv eller bara genom att hålla om varandra. Andra kan tycka att det är svårt att ha någon fysisk kontakt över huvud taget. Svårigheter kan uppstå när behoven är olika. Ena partnern kan ofta försöka visa sin kärlek till sin partner genom sex. Den andra kan finna detta okänsligt (särskilt efter att en bebis eller ett barn har dött och särskilt om de fruktar ytterligare graviditet). Detta kan leda till ömsesidigt avvisande, där ena partnern håller all fysisk kontakt i schack av rädsla för att det kan leda till sex. Paret kan växa längre och längre isär när de blir mer isolerade ifrån och förbittrade på varandra.

Inga regler

Det finns inga regler om vem som gör vad mest effektivt. Ofta hanterar en partner de praktiska arrangemangen efter döden. Det kan hjälpa att dela roller så att ingen av er känner sig överbelastad.  Om ni är nöjda med att definiera olika roller kan det vara till hjälp att ta er tid till att låta varandra veta vad ni gör, hur det kändes och så vidare. När ni båda sörjer kan det vara särskilt svårt att hitta de känslomässiga resurserna för att hjälpa varandra eftersom ni är fokuserade på att helt enkelt ta er igenom dagen. Inse detta och försök att vara realistisk i dina förväntningar på dig själv och din partner. Med tiden kan par arbeta ihop för att stödja varandra.

Sörjande m

Jag kan inte föreställa mig dessa år utan min mans stöd. Han har hållit om mig och stöttat barnen... och när han helt enkelt inte kunde göra det längre upptäckte jag att jag kunde ta över ett tag.


Vi kan erbjuda tolk för det stöd vi erbjuder via telefon, video samt i person. För att få veta mer kan du ringa vår brittiska hjälplinje på 0800 02 888 40