Få människor går igenom livet utan att förlora någon de älskar. Döden är en del av livet, och vid något tillfälle står vi alla inför den. Genom sorgeprocessen lär vi oss att klara av framtiden trots vår förlust. Hur väl vi hanterar detta påverkar vår livskvalitet och vår förmåga att förhålla oss till andra.

För hundra år sedan var döden en stor del av människornas liv. Det fanns sorgritualer och döden talades om mer öppet.  Så är fortfarande fallet i vissa kulturer. Sörjande familjer och individer berättar för oss att prat om döden och den som har dött hjälper dem i deras sorg. Det värsta för dem är människor som ignorerar döden. Att erkänna döden och hitta sätt att uttrycka smärtsamma känslor kan hjälpa dig i din sorgeprocess.

Sorgens och sörjandets uppgifter

Forskning och sörjande individers erfarenheter visar att sörjande, den känslomässiga process som äger rum efter att en viktig person dör, är mycket viktig. Det finns inget speciellt förlopp eller mönster i denna process, eftersom alla sörjer på olika sätt. Men de flesta sörjande människor upplever något eller allt av följande. Känslornas ordningsföljd  är inte fastställd, eftersom människor vanligtvis rör sig fram och tillbaka mellan dem.

Att möta verkligheten

Inledningsvis är du nog i ett tillstånd av chock, även när döden var väntad. Du kan känna dig svimfärdig, gråta okontrollerat, känna dig utom kontroll eller till och med kollapsa. Eller så känner du dig så tom att du inte visar några känslor alls och kan verka mycket kontrollerad, lugn och avskärmad. Denna första domning kan pågå i flera dagar, och det kan vara en form av känslomässigt skydd som hjälper dig att hantera alla nödvändiga praktiska saker som att ordna begravningen.

Ju mer traumatisk förlusten är, desto längre är det sannolikt att domningen varar. Du kanske inte vill acceptera det som har hänt och kanske hanterar det genom att förneka det eller genom att vägra att prata om det. Det är dock viktigt att hitta sätt att gradvis acceptera döden och det faktum att personen aldrig kommer att återvända.

Att se den avlidnes kropp, engagera sig i förberedelserna inför begravningen och följa ritualer och traditioner kan hjälpa dig att bemöta vad som verkligen har hänt.

Att uppleva smärtan när man drabbas av sorg

När den första chocken har lagt sig kan du känna överväldigande sorg under en lång tid efter dödsfallet. Din sorg kan vara så stark att du är oförmögen att tänka på något eller någon annan än din förlust och sorg. Du kan bli upprörd eller arg över saker som du normalt sett inte hade berört dig.

En sörjande mor berättade för oss att hon kände att hon "hade ett lager hud mindre" när hon beskrev hur upprörd hon blev över saker och ting.

Förutom extrem sorg kan du även känna skuld, ilska eller förbittring. Många människor kämpar med skuldkänslor eller ånger kring någon aspekt av deras relation med personen som dött. Kanske lämnade du dina sanna känslor outtalade eller sa saker du egentligen inte menade. Vissa människor känner att de inte hade tillbringat tillräckligt med tid med personen eller att de verkligen lyssnat.

Du kan känna ilska mot personen för att ha lämnat dig att klara dig på egen hand, ilska mot det medicinska teamet för att inte ha botat sjukdomen eller inte hållit personen vid liv, eller ilska mot Gud för att ha låtit det hända. I vissa fall kan människor känna förbittring mot en familjemedlem som de anser bidrog på något sätt till döden.

Sorg är inte en psykisk sjukdom, även om sömnlöshet, ångest, rädsla, ilska och att vara uppslukad i sina känslor kan leda till en känsla av att "hålla på att bli galen". Dessa känslor är naturliga och kan, när de erkänns, bli mindre frekventa med tiden. Att uttrycka sorg är hälsosamt och försök att undvika dessa känslor kan orsaka problem i framtiden. Om du känner att du undertrycker din sorg, eller om din ilska eller skuld fortsätter under en lång tid eller tar över andra känslor, kanske du ska överväga att söka professionellt stöd.

Att anpassa sig till den nya verkligheten

Att bemöta livet utan den som var viktig för dig är en svår och smärtsam process. Ingen kan fylla den plats denna person hade i ditt liv och varje dag kan ge ständiga påminnelser om deras frånvaro. Att bara ta sig igenom dagen kan vara en svår uppgift. Framtiden kan verka osäker eller till och med skrämmande. Det kan ta många månader innan du förmår tänka mindre på de sorgliga händelserna kring döden och börja fungera mer som du gjorde tidigare.

Att upprätthålla samhörighet och blicka framåt

Att återinvestera i framtiden innebär att fortsätta livet utan personen och börja fokusera på andra saker. Det kan kännas som ett svek och är kanske den svåraste uppgiften av alla. Att återinvestera i framtiden handlar dock inte om att glömma. Det handlar om att hitta sätt att minnas och upprätthålla en koppling till personen på sätt som tröstar dig och som är viktiga men passar in tillsammans med andra viktiga saker i ditt liv. Du hittar förslag på hur du kommer ihåg personen i vårt informationsblad "Att komma ihåg".

Sorgen kvarstår men blir en del av ett anpassat liv, och du kan blicka framåt, samtidigt som du minns de lyckliga stunderna du tillbringade med den avlidneoch kan njuta av dessa minnen. Du börjar få mer kontroll och livet blir mer meningsfullt. Du kommer att upptäcka att du inte är lika uppslukad av din sorg utan kan välja när du vill reflektera över din relation med personen som dog. Vid årsdagar eller särskilda tillfällen är det naturligt att sorgen dyker upp igen och är lika levande som den dagen personen dog.


Vi kan erbjuda tolk för det stöd vi erbjuder via telefon, video samt i person. För att få veta mer kan du ringa vår brittiska hjälplinje på 0800 02 888 40