Hur överväldigande dina känslor av sorg än kan vara så är det möjligt att hitta sätt att gå vidare och bemöta det som har hänt, särskilt om du får stöd som är rätt för dig. Sorgen är rörig, utmattande och obeveklig, men det går att överleva den. Som människor har vi oändliga resurser inom oss för att läka och hantera sorg, men vi måste ge oss själva tid att uttrycka smärtan först.

Att prata hjälper

Det är bra att prata, både med familj och vänner. Och du kanske upptäcker att du behöver upprepa händelserna kring dödsfallet gång på gång för att förstå vad som har hänt.

Ofta är det de som står oss närmast, vår familj, som vi har svårast att kommunicera med när någon dör. Det kan hända att andra familjemedlemmar också sörjer och kanske inte kan erbjuda dig det stöd du behöver. Detta kan få oss att känna oss missförstådda, betvivlade, sårade och arga. Du kanske kan hjälpa din familj att stötta dig genom att vara tydlig med vad du behöver. Familjemedlemmar eller vänner som har en stödjande roll berättar för oss att det kan vara en lättnad att få tydlig vägledning från dem de vill stödja.

Det kan vara så att en del familjemedlemmar eller vänner i din närhethar goda avsikter att stödja dig men inte kan kommunicera detta. I vissa familjer är det svårt att kommunicera generellt av olika anledningar. Du kanske kan hitta andra personer utanför din familj som kan stötta dig på ett effektivare sätt.

Att hantera isolering och svåra känslor

Sorg kan vara mycket isolerande. Att hitta information om sorgstöd, eller gå med i en stödgrupp, kan hjälpa dig att inse att du inte är den enda och att det du känner, smärtsamt som det kan vara, är normalt.

Att skriva dagbok eller journal kan vara ett sätt att uttrycka och frigöra sina känslor. Det kan också vara användbart med en text för att se tillbaka på din sorgeprocess över tid och notera eventuella förändringar.

Du kanske märker att du inte kan fungera lika effektivt som vanligt. Du kan vara trött, ha dåligt minne, ha svårt att koncentrera dig eller känna att inget är viktigt. Du kan anteckna de saker som du inte vill glömma, och ge dig själv en uppnåelig uppgift om dagen.

En av de svåraste aspekterna av att sörja är känslan av att ha tappat kontroll. Det kan vara svårt att ha struktur på dagen, men detta kan hjälpa dig att hantera överväldigande känslor.

Du kan till exempel utföra nödvändiga sysslor på morgonen och träna på eftermiddagen. Om möjligt, planera aktiviteter som kommer att ge dig någon form av paus, som att se en film som kommer att distrahera dig i några timmar.

Vi sörjer fysiskt i våra kroppar så motion, även en liten promenad, kan hjälpa till att frigöra lite fysisk anspänning. Massage kan också kännas läkande när smärtan inuti river, som ett fysiskt sår.

Om du känner dig rasande och inte vet vad du ska göra med din ilska, försök att hitta sätt att uttrycka din ilska fysiskt, till exempel genom att slå på en kudde eller slå knut på en handduk och slå något oförstörbart! Att hoppa i vattenpölar är tillfredsställande eller att sparka i löv. Trädgårdsarbete eller annat absorberande arbete utomhus kan bidra till att frigöra energi som uppstår när du är arg. Vissa människor kan tycka att kick-boxning eller andra former av motion kan vara till hjälp också.

Det kan också hjälpa att ryta eller skrika på samma gång som du utför en fysisk aktivitet. Se till att du är säker och inte kan skada dig själv, och att du befinner dig någonstans enskilt och inte kan höras. Om du har varit arg i ensamhet, hitta någon som kan trösta dig efteråt. Vissa människor tror att om ilska uttrycks så genererar det mer ilska, snarare än att frigöra den, men andra delar inte denna åsikt. Se själv om detta fungerar för dig. Det finns mer att läsa om fysiskt välbefinnande och sorg i vårt informationsblad Att ta hand om sig själv.

Vänta innan du agerar

Du kan ha en stark önskan att ta bort alla föremål, såsom fotografier och kläder, som tillhör den person som har gått bort eftersom det gör så ont varje gång du tittar på dem. Det är inte en bra idé att kasta bort något förrän dina känslor är mindre intensiva. Då kommer du att kunna bestämma mer rationellt vad du vill behålla. Det gäller även stora planer som att flytta till ett nytt hus, även om det i vissa fall kan vara något man måste göra av praktiska skäl.

Att minnas kan hjälpa

Hitta sätt att minnas den som har dött. Du kanske känner dig för sårbar till att börja med, men att titta igenom fotografier, minnas upplevelser eller besöka platser som ni besökte tillsammans kan hjälpa till att fokusera din sorg när du känner dig villrådig och det gör för ont. Om du gråter, kom ihåg att tårar finns där av en anledning, både för att låta andra veta att du behöver stöd och för att frigöra kemikalier som lugnar ner dig.

Med tiden kanske du vill plantera ett träd eller en buske till minne av den person som har dött. Eller så kan du skapa något konstnärligt eller skriva något som en hyllning till dem, om det känns rätt för dig.

Vissa finner tröst i att ha en minnesask - som du antingen kan köpa eller tillverka – där du kan spara dyrbara ägodelar. Det kan handla om kort, torkade blommor, fotografier och andra speciella saker som rör den person som har dött. Det finns fler idéer med sätt att komma ihåg i vårt informationsblad Att komma ihåg.

Kondoleanser uttrycker omsorg

Att svara på kondoleansbrev kan vara helande. Kom ihåg att de är skrivna som ett uttryck för omsorg om dig och den person som har avlidit, inte som något som sätter press på dig. Svara bara om det verkligen är det du vill göra.

Humor kan vara uppfriskande – ibland händer saker som är så okänsliga, eller saker människor säger som är så oschyssta, att det enda man kan göra är att skratta. Skratt är bra och kan frigöra spänningar.

Att återgå till arbetet eller skolan

Om du återvänder till jobbet eller skolan finns det sätt att trappa upp pö om pö. Du kanske kan be en arbetskamrat att följa med dig till kontoret den första dagen. Du kan prata med din chef om hur han eller hon kan hjälpa till att stödja dig. Låt människor på jobbet eller högskolan veta om du vill prata om vad som har hänt eller inte. Du kan ändra dig när du har varit tillbaka ett tag. Se till att folk vet så mycket om ditt sörjande som du vill att de ska veta, så att du inte känner att de viskar bakom din rygg.

Om möjligt, försök att gå tillbaka till arbetet eller studierna gradvis, arbeta bara morgnar inledningsvis eller några dagar i veckan. Räkna inte med att kunna prestera på din vanliga nivå; försök att ta dig an hanterbara, kortsiktiga uppgifter eftersom stora projekt kan verka överväldigande. Arbete kan vara ett bra sätt att distrahera sig från sorg, men det är osannolikt att du kan stänga ute den helt. Unna dig själv korta pauser på dagen för att gå på promenader och ha stunder av lugn, eller tid och utrymme för tårar.

Det finns inga regler vid sörjande. Det kan hjälpa att lyssna på dig själv och lära dig vad som fungerar för dig. Acceptera att det som hjälper initialt kan förändras över tiden. Vad som än händer, var snäll mot dig själv och ge dig själv tid att läka. Även om det initialt kan verka omöjligt kan du med rätt stöd anpassa dig till ett nytt sätt att leva som inkluderar din sorg och den värdefulla kopplingen du fortfarande har med personen som har dött.


Vi kan erbjuda tolk för det stöd vi erbjuder via telefon, video samt i person. För att få veta mer kan du ringa vår brittiska hjälplinje på 0800 02 888 40