At tale med et lille barn om døden er utroligt svært og kan føles for svært at gøre. Dette forstærkes af vores naturlige instinkt for at beskytte børn mod de hårde ting i livet.  For at få en forståelse af, hvad der er sket, har børn brug for information og forklaringer. Disse skal være ærlige, enkle og på et sprog, som barnet forstår.

Med den rette støtte kan børn håndtere sandheden, uanset hvor svær eller traumatisk den er. Det de finder svært er usandhederne. Når omstændighederne omkring dødsfaldet er særligt foruroligende, kan det være fristende at tilbageholde information, men selv i disse tilfælde gælder de samme principper. Her er nogle forslag til at hjælpe dig med, hvad du skal sige, hvor meget du skal sige, hvornår og hvordan du skal sige det. De foreslåede ord er ikke ment som et manuskript. De er ideer til at give dig selvtillid til at vælge det, der føles rigtigt for dig og det eller de børn, du er sammen med. 

Hvornår er det bedst at fortælle dem, at nogen er død, og hvor skal det gøres?

 • Det kan gå imod voksnes beskyttende instinkter, men børn har brug for at høre nyhederne så hurtigt som muligt. Jo længere du venter med det, jo større er sandsynligheden for, at de vil overhøre en samtale eller finde ud af det på en anden upassende måde. Børn er meget følsomme over for andres følelser og vil allerede være klar over, at der er sket noget alvorligt, men de kan være usikre på præcist hvad.
 • Det er bedst at nyheden kommer fra nogen i barnets familie, men det kan være en meget svær ting at gøre. Hvis du føler dig ude af stand til at gøre det, så prøv at holde dig i nærheden, mens en anden, der kender barnet, forklarer, hvad der er sket.
 • Hvis du selv overbringer nyheden, så hav en anden omkring dig til at støtte dig. 
 • Hvis det er muligt, så find et sted, hvor I ikke bliver forstyrret.
 • Prøv at være fysisk tæt på barnet eller have en form for fysisk kontakt, såsom at holde i en hånd. Det er ideelt at sidde ved siden af hinanden på en sofa. For et barn, der finder fysisk kontakt ubehageligt, skal I bare sidde tæt ved hinanden.

Når du taler med et barn uanset alder, gælder følgende principper, uanset omstændighederne

Brug enkle ord, der passer til barnets alder og forståelsesniveau. Det er vigtigt at bruge det rigtige ord som "død". Eufemismer som "gået bort" eller "sovet ind" kan virke mere skånsomme, men kan forårsage forvirring for et barn.

Giv kun så meget information, som et barn ønsker. Dette indikeres normalt ved, at de stiller et spørgsmål – hvis de har stillet spørgsmålet, betyder det normalt, at de er klar til at høre, eller har brug for at høre, svaret.

Prøv kun at besvare det stillede spørgsmål og undgå at give ekstra detaljer. Der er en fin grænse mellem at være ærlig og at overbelaste et barn med information, de ikke ønsker. Oplysninger kan altid tilføjes senere, hvis det er nødvendigt.

Hvis du står over for et spørgsmål, du synes er svært eller ikke er sikker på, hvordan du skal svare, kan det være nyttigt at spørge barnet, hvad det tror eller synes. Det vil give dig en indikation af, hvor meget barnet allerede ved og forstår.

Sådan fortæller du et barn, at en person er død

 • Gør barnet opmærksom på, at du har noget trist at sige: "Jeg har en meget trist nyhed at fortælle dig..."
 • Til at begynde med behøver du ofte kun sige, at personen er død. Der kommer flere spørgsmål, når barnet er klar til yderligere forklaring og information.
 • Hvis en person har været syg, kan det være nyttigt at bygge
 • på det, barnet allerede ved: "Sidste gang vi så bedstemor, var hun meget syg..."
 • Du kan forsikre barnet om, at det er OK at stille spørgsmål
 • om hvad som helst, og at du vil gøre dit bedste for at besvare dem ærligt.

Sådan forklarer du små børn, hvad død betyder

Her er nogle forslag til ord, du kan bruge, når du forklarer et lille barn konceptet med at være død. Præcis hvad du vælger at sige vil afhænge af individuelle omstændigheder og din egen overbevisning. En god tilgang er ærlighed kombineret med masser af tryghed. Koncentrer dig om, hvad der føles rigtigt for dig og de børn, du er sammen med.

"Når nogen dør, holder deres krop op med at fungere. En død krop trækker ikke vejret, fordi lungerne ikke længere fungerer, og hjertet er stoppet.    En død krop kan ikke bevæge sig. Den vil være meget stille. En død krop kan ikke mærke noget, så der vil ikke være nogen smerte."

Fordi et lille barn kan have svært ved at forstå forskellen mellem at være død og at være i live, skal de muligvis beroliges med ord i stil med følgende:

Fordi deres krop er holdt op med at virke, behøver døde mennesker ikke noget at spise eller drikke, og de kan ikke mærke, når det er koldt. Døde mennesker forbliver døde for evigt. Selvom vi gerne vil have dem til at leve igen, kan de ikke komme tilbage til livet.

Når et barn hører nyheden, kan dets reaktioner variere fra ekstrem fortvivlelse til at se blank ud, som om intet er sket, eller endda grine nervøst – alt er normalt.

Hvis du er usikker på et eller andet aspekt, så vær ærlig om det, du ikke ved, og sig, at når du finder ud af det, vil du fortælle barnet det.

Du bliver sandsynligvis nødt til at gentage denne information og besvare spørgsmål i de efterfølgende dage og uger. Det kan være ekstremt svært at blive stillet de samme spørgsmål igen og igen, men det er den måde, små børn forsøger at forstå, hvad der er sket.


Vi er i stand til at tilbyde tolkeservice til den støtte, vi tilbyder via telefon, video og fysiske møder. Ring til vores britiske hjælpelinje på 0800 02 888 40 for at få mere at vide