Mae ysgol neu feithrinfa gyda pholisi profedigaeth yn cael ei pharatoi ac hefo gynlluniau yn eu lle i ddelio â marwolaeth, galar a phrofedigaeth. Mae hyn yn berthnasol i gefnogi disgybl neu aelod o staff mewn profedigaeth yn ogystal ag ymateb i ddigwyddiad neu drasiedi argyfyngus, fel marwolaeth rhywun o fewn gymuned yr ysgol.

Mae pob lleoliad yn wahanol, felly mae’n bwysig bod y polisi profedigaeth yn briodol ar gyfer maint, strwythur a threfniadaeth eich meithrinfa neu ysgol, yn ogystal ag adlewyrchu diwylliant ac ethos y sefydliad.

Mae’r lawrlwythiadau canlynol yn rhoi fframwaith awgrymiedig ar gyfer strwythuro polisi neu siarter profedigaeth, yn ogystal â rhai llythyrau templed i rieni a gofalwyr: